Chương trình học tại Hoa Cát Tường mang lại điều gì cho trẻ?

3 28 - truongmnhoacattuong.edu.vn
Trẻ học tập tốt nhất thông qua vui chơi. Mỗi bài chơi ở trường mầm non Hoa Cát Tường được thiết kế để giúp các em củng cố kiến thức, học cách tìm kiếm thông tin và kiến tạo vốn hiểu biết. Ngoài không gian học tập tại lớp, trong khuôn viên trường, ở các chuyến đi điền dã, các em học sinh còn tham gia các hoạt động tại Trung tâm học liệu CRC (Curriculum Resources Center) rộng lớn, được trang bị học cụ, tư liệu học tập và giảng dạy, không gian giao diện, thực nghiệm đủ cho 10 bình diện phát triển của chương trình Creative Curriculum. Chương trình học tại Hoa Cát Tường giúp trẻ: * TRẺ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRI THỨC VÀ NHÂN CÁCH Trẻ có được kiến thức, kỹ năng ngang bằng với trẻ ở các nước tiên tiến và biết cách cư xử phải phép, đúng mực và có trách nhiệm với bản thân cũng như với những người xung quanh. * TRẺ TRỞ NÊN HAM HỌC vì biết được phương cách tiếp cận tri thức – Trẻ học cách học (learn how to learn), và từ đó có hứng thú, biết tự tìm kiếm và dần nâng cao vốn hiểu biết cho mình. Bé cảm nhận từng loại vật thể khi di chuyển * TRẺ TIẾP THU NHẸ NHÀNG nhờ vào lối học tập qua chơi (Learn through play) và mỗi hoạt động chơi là cơ hội củng cố, mở rộng tri thức lẫn kỹ năng. * CHƯƠNG TRÌNH CREATIVE CURRICULUM giúp trẻ có được các kỹ năng tiếng Anh chuẩn ngay từ giai đoạn đầu đời và tiếp thu kiến thức hiện đại ngang bằng với trẻ ở Hoa kỳ và các nước tiên tiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *